Mobilny Punkt Informacyjny ZUS

12  sierpnia 2021 r. (czwartek) w godzinach od 10.00 do 13.00 w Urzędzie Gminy Grębów pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą pełnić dyżur w formie mobilnego punktu informacyjnego, w celu pomocy mieszkańcom w elektronicznej obsłudze wniosków o świadczenie "Dobry start" (300+).

W czasie takiego spotkania eksperci:

  • założą osobom zainteresowanym konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
    co ułatwi obsługę wniosku o świadczenie,
  • przekażą instruktaż na temat warunków ubiegania się o świadczenie 300+ oraz pomogą wypełnić wniosek.

Osoby zgłaszające się do mobilnego punktu powinny mieć dane niezbędne do założenia profilu na PUE ZUS i prawidłowego wypełniania wniosku, tj.

  • Dokument tożsamości (dowód osobisty)
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu
  • Dane dziecka (PESEL)
  • Nazwa i adres szkoły dziecka
  • Numer rachunku bankowego