,,Modernizacja boiska sportowego w Stalach”

,,Modernizacja boiska sportowego w Stalach”

W miejscowości  Stale w ramach Działania 313, 322, 323 ,,Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 została przeprowadzona modernizacja boiska sportowego. W ramach robót modernizacji uległa płyta boiska, powstały kabiny dla zawodników, alejki i place utwardzone oraz nowe ogrodzenie terenu.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 237 970,26zł, z tego 75 %  wyniosło dofinansowanie w ramach PROW. 

 

Stan boiska sportowego przed modernizacją:   

 Stan boiska na dzień 25.09.2009r.

 

 
  

Stan na dzien 15.06.2010

stalesw