Modernizacja boiska sportowego w Zabrniu zakończona

07W dniu 3 listopada 2011 roku dokonano odbioru inwestycji pn. Modernizacja boiska sportowego w Zabrniu" . Prace przebiegały bez żadnych zakłóceń i zakończyły się w terminie.

Prace przy boisku polegały na wykonaniu instalacji nawadniającej boiska wraz z przyłączeniem wody, wykonanie ciągów pieszych z kostki brukowej oraz ogrodzenia boiska.

Modernizacji poddana została nawierzchnia trawiasta boiska m.in. zdjęto warstwę urodzajną gleby, odbyło się plantowanie terenu, zasiano nową trawę. Boisko wyposażone zostało w nowe bramki, piłkochwyty, kabiny dla zawodników oraz ławki dla kibiców.

Piłkarze z Wiejskiego Klubu Sportowego Zabrnie na swoje boisko wrócą dopiero na rundę jesienną w przyszłym roku, gdyż trawa musi się ukorzenić i zostać kilka razy skoszona, aby boisko mogło w pełni spełniać swoje funkcje. Swoje mecze rozgrywać będą natomiast na boisku sportowym w Grębowie.

Inwestycja ta wpłynie korzystnie na jakość infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Zabrnie. W rezultacie nastąpi poprawa stanu estetyki przestrzeni oraz zostaną stworzone warunki dla rozbudowy kalendarza imprez o charakterze sportowym.

Gmina przeznaczyła na realizację inwestycji środki z własnego budżetu w wysokości 265 861,13 zł - roboty budowlane