Modernizacja boiska w Grębowie

Modernizacja boiska w Grębowie

Inwestycja ta ma na celu polepszenie atrakcyjności gminy Grębów oraz wzrost aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród mieszkańców gminy.
Projekt ,, Modernizacja boiska w Grębowie” został  dofinansowany w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Dofinansowanie  z EFRR dla inwestycji wyniosło 434 000,00 zł. Całkowita wartość zadania 628 289,92 zł

Efekty modernizacji stadionu to:
•    Nowa płyta boiska z trawy naturalnej
•    Ogrodzenie płyty boiska i terenu obiektu
•    Trybuny łącznie dla 400 osób
•    Kabiny dla zawodników rezerwowych
•    Nowe bramki piłkarskie
•    Ciągi piesze i alejki z kostki brukowej

 rp

stadiongr