,,Moje boisko Orlik 2012"

Przy Szkole Podstawowej w  Wydrzy powstał kompleks sportowy ,,Moje boisko Orlik 2012”. Zakres robót obejmował: budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzenie terenu, oświetlenie terenu, budowę chodników, budowę zaplecza socjalnego.

Generalnym wykonawcą kompleksu było Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane BCJ z Tarnobrzega, które złożyło najkorzystniejszą ofertę cenową.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 034 476,16 zł. Dofinansowanie wyniosło 666 tysięcy złotych po 333 tys. złotych  z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Stan przed rozpoczęciem robót:,,Moje boisko Orlik 2012" w trakcie robót.