Nabór wniosków

Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" informuje o naborze wniosków w ramach podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej - od 28 maja do 11 czerwca 2021 roku.

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2021

(Przedsięwzięcie I.1.1. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla istniejących mikro i małych przedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału społecznego i gospodarczego LGD/ zakres: Rozwijanie działalności gospodarczej).

 

Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2021

(Przedsięwzięcie I.3.1. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału turystycznego LGD/ zakres: Podejmowanie działalności gospodarczej).