Nabór wniosków na założenie działalności gospodarczej


W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne "Absolwent"  w Rzeszowie, ogłosiło nabór wniosków. Działanie skierowane jest do osób z terenu województwa podkarpackiego, chcących pozyskać środki na założenie własnej działalności gospodarczej.

Termin naboru wniosków: do 28 lipca 2010 r.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

www.malybiznes.com.pl