Nabór wniosków o dofinansowanie

 

 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Nabór obejmuje Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B - Projekty pozainwestycyjne.

 
Typy projektów
– udział jako wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych organizowanych poza granicami kraju lub udział jako wystawcy w krajowych imprezach targowo-wystawienniczych o charakterze międzynarodowym
(przynajmniej jeden z wystawców z zagranicy),
– udział przedsiębiorców w misjach gospodarczych za granicą,
– realizacja kampanii promocyjnych województwa podkarpackiego.
 
Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:
• mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
• instytucje otoczenia biznesu,
• szkoły wyższe,
• jednostki naukowe,
• organizacje pozarządowe,
• jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym jednostki samorządu terytorialnego),
• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
• jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
Szczegóły naboru wraz z dokumentacją znajdują się na stronie: