Nabór wniosków z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

ueRozpoczął się nabór wniosków z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do internetu na etapie "ostatniej mili".

 W ramach tego działania Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na zbudowanie infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu, a użytkownikiem końcowym w celu umożliwienia bezpośredniego dostarczenia użytkownikowi końcowemu usługi przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej i zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Minimalna kwota dofinansowania: 30 000 PLN.
Maksymalny okres realizacji projektu: 24 miesiące

Do udziału w konkursie zaprasza się:

mikro-, małych i średnich przedsiębiorców ( w tym organizacje pozarządowe non-profit)

 Szczegółowe informacje o naborze wniosków znajdują się na stronie instytucji wdrażającej:

http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=24¶ms[category_id]=208

 Maciej Matyka
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
ul. Dąbrowskiej 15 pok. 105, 39-400 Tarnobrzeg
tel./fax 15 823 61 46
lpi.tarnobrzeg@podkarpackie.pl
www.rpo.podkarpackie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 Zapraszamy do kontaktu i odwiedzin Lokalnego Punktu Informacyjnego w Tarnobrzegu.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.