Najlepsi pasjonaci historii regionalnej w Polsce

Uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie uczestniczyły
w finale Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Bądźcie nadal apostołami Narodu! Ziemianie jako sąsiedzi - kulturotwórcza rola dworów polskich w latach 1918-1945". Finał Konkursu odbył się 3 czerwca w Krakowie, a dokładnie w Nowym Dworze w Goszycach u Państwa Marty i Michała Smoczyńskich. Zgromadził ponad  70 uczniów ze szkół podstawowych i średnich z całej Polski. Konkurs był trójstopniowy (etap szkolny, wojewódzki, ogólnopolski). Dziewczyny z naszej szkoły okazały się najlepsze w kategorii: praca pisemna - szkoły podstawowe oraz prace multimedialne – liceum ogólnokształcące.

Prace pisemne – uczniowie szkół podstawowych

  • II miejsce: Wiktoria Dul, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka
    w Grębowie

Prace multimedialne – uczniowie szkół ponadpodstawowych

  • I miejsce: Gabriela Dec, Karolina Janeczko, Aleksandra Nieradka, Wiktoria Weiss, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie.
  • II miejsce: Karolina Chmielowiec, Martyna Chmielowiec, Wiktoria Kochańczyk,
    Natalia Kos, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie.
  • III miejsce: Aleksandra Bobrowska, Amelia Gorczyca, Roksana Mierzwa,
    Małgorzata Wójcik, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie.

W finale ogólnopolskim znaleźli się również uczniowie klasy VIII Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wydrzy w składzie: Kamila Czerepak, Miłosz Gortych, Amelia Rędzia, Weronika Stypka, którzy zajęli 7 miejsce w kategorii prace multimedialne – szkoły podstawowe.

Gratulujemy laureatom konkursu a także nauczycielom - p. Joannie Nieradce i p. Izabeli Pędziwiatr.