Nowe stawki za odbiór odpadów

W dniu 31.01.2019 r. odbyła się IV sesja VIII kadencji Rady Gminy Grębów. Jednym z najważniejszych punktów  sesji było przyjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Nowo przyjęta  uchwała zmienia dotychczasowe stawki:

 - stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosząca do końca marca 2019 roku 5,00 zł, a od 01 kwietnia br.  została podwyższona do kwoty 7,50 zł miesięcznie od osoby,

 -stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny wynoszącą końca marca 2019 r. 8,00 zł a od 01 kwietnia br. została podwyższona do kwoty 12,00 zł miesięcznie od osoby. Zmianie uległy też opłaty za pojemniki  dla firm i przedsiębiorców.

Aktualna sytuacja gospodarki odpadami komunalnymi   jest nam wszystkim znana, realizujemy zadania wynikające z obowiązującego prawa.  Z naszej strony dołożymy wszelkich starań,  aby wprowadzone zmiany Regulaminu  oraz  zaproponowane podwyżki cen nie były bardzo dotkliwe dla mieszkańców Gminy Grębów,  znalazły zrozumienie  i akceptację.