Nowi sołtysi wybrani

soltysDnia 20 lutego 2011 roku w gminie Grębów odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich. Wśród wybranych sołtysów jest 6 mężczyzn i 2 kobiety. Są to zarówno osoby, które pełnią tę funkcję od wielu lat jak i tacy, którzy zostali wybrani po raz pierwszy.

Rekordzistą jest sołtys sołectwa Wydrza - Marian Stępień, który sprawuje swój urząd od 1970 roku. Nieco mniejszym, ale również wieloletnim stażem, może pochwalić się sołtys sołectwa Stale- Franciszek Wójcik, który funkcję sołtysa sprawuje od 14 marca 1990 roku. Po raz pierwszy stanowisko to będą zajmować  Jan Matyka – sołectwo Krawce iBogdan Stec – sołectwo Jamnica.

 


Do pobrania:
Protokół z wyborów sołtysów i rad sołeckich