Nowoczesny Urzędnik

urzedWysoka jakość świadczonych usług, sprawna obsługa, a także zadowolenie klientów to cechy, które powinny charakteryzować każdy urząd. Kierując się tym Gmina Grębów podpisała umowę uczestnictwa w projekcie pt. ,,Nowoczesny Urzędnik" realizowanego przez Stowarzyszenie Promocji i Przedsiębiorczości z Rzeszowa. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej –Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pierwsze szkolenie dla pracowników urzędu odbędzie się pod koniec marca i dotyczyć będzie ,,Profesjonalnej obsługi klienta". Głównym celem szkolenia jest podwyższenie kompetencji pracowników urzędu i zapewnienie wysokiego standardu świadczonych usług. Mamy nadzieję, że inicjatywa podjęta przez nas zyska Państwa aprobatę, a odwiedzający urząd petenci będą zadowoleni z obsługujących ich pracowników.