Obchody 20-lecia samorządu gminy Grębów

W Gminnym Centrum Kultury w Grębowie odbyły się w dniu 27 sierpnia 2010 roku obchody 20- lecia samorządu gminy Grębów, które początkowo odbyć się miały 27 maja b.r. jednak ze względu na zagrożenie powodziowe zostały przełożone.    
   
  
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński, Sekretarz Powiatu Tarnobrzeskiego Kazimierz Błasiak, Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu Adam Zygmunt, Prezes Banku Spółdzielczego w Grębowie Janina Kopała, Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Grębowie  Stanisław Tabor, Kierownik Posterunku Policji w Grębowie Jacek Stefaniak. Ponadto uczestniczyli  radni gminy wszystkich kadencji z lat 1990-2010, radni powiatu, sołtysi, księża z parafii obejmujących teren gminy, dyrektorzy i delegacje nauczycieli szkół z terenu gminy, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz emerytowani i obecni pracownicy urzędu.  
Uroczystości rozpoczęły się sesją rady gminy, którą otworzył Przewodniczący Rady Gminy Grębów   Ryszard Rębisz, który powitał zebranych gości i poprosił o uczczenie minutą ciszy pamię
ci zmarłych samorządowców.

   

 Na  ręce  władz samorządu gminy przekazany  został list gratulacyjny od  Wojewody Podkarpackiego Mirosława Karapyty. Wojewoda przesyła w nim podziękowania za trud włożony w sprawne funkcjonowanie samorządu ,,Dzięki mądremu zarządzaniu zasobami, gospodarności oraz dobrej woli, Grębów to prężnie rozwijający się samorząd lokalny.”

Przewodniczący Rady Gminy wręczył pamiątkową statuetkę wójt gminy Grębów Zuzannie Paduch, która nieprzerwalnie pełni funkcję wójta od 1990 roku. Następnie wójt wygłosiła przemówienie przypominając najważniejsze dokonania w ciągu dwudziestolecia istnienia samorządu i podkreśliła: – Tak wiele udało się osiągnąć tylko dzięki aktywności mieszkańców, radnych i sołtysów, wspólnemu zaangażowaniu w działalność społecznych komitetów, dzięki pomocy wielu instytucji, pracowników oraz trafnym wyborom władz i możliwościom pozyskania środków  zewnętrznych. Dzisiaj można powiedzieć, że Gmina Grębów wykorzystała szansę rozwoju, jaką stworzyło powołanie samorządu.

      

W celu uczczenia 20-lecia samorządu terytorialnego wręczono pamiątkowe statuetki  wszystkim radnym Rady Gminy Grębów pięciu kadencji, kierownikom jednostek organizacyjnych, dyrektorom szkół a także pracownikom samorządowym pracującym ponad 20 lat na rzecz gminy. Następnie zebrani goście zabrali głos i przedstawili swoje przemyślenia o wspólnie spędzonych 20 latach.    
Okolicznościowe przemówienie wygłosił również radny wszystkich pięciu kadencji Jan Kosior, który wspomniał o poprawie jak nastąpiła w zakresie rozwoju infrastruktury gminy we wszystkich dziedzinach życia społeczno gospodarczego.

Szczególnie  miłym  akcentem  było  wręczenie pamiątkowej statuetki  przez Marszałka Województwa Podkarpackiego Zygmunta Cholewińskiego.

      

Marszałek życzył władzom gminy, aby kolejne lata funkcjonowania samorządu przynosiły same sukcesy, radość oraz satysfakcję z bardzo dobrze wykonywanych obowiązków.

Na  zakończenie  tej miłej i  wzniosłej  uroczystości   wszyscy uczestnicy mogli  obejrzeć film  prezentujący dokonania samorządu w ciągu minionego okresu dwudziestolecia samorządu gminy pt. ,,20 Lat Samorządu Gminy Grębów”.- obejrzyj.