Obsługa interesantów

                                                 SZANOWNI PAŃSTWO

Jak podają środki  masowego przekazu, sytuacja epidemiologiczna w Polsce pogarsza się, liczba nowych zachorowań oraz osób hospitalizowanych znacząco rośnie.
Dlatego w trosce o zdrowie i życie obywateli, rząd podjął decyzję o wprowadzeniu rozszerzonych zasad bezpieczeństwa w całym Kraju.

 

        W związku z powyższym, w Urzędzie Gminy w Grębowie, z dniem 20 marca 2021 r.
               do odwołania wprowadza się następujące ograniczenia i zasady:

1. Przede wszystkim apelujemy o powstrzymywanie się od osobistych wizyt w urzędzie
i ograniczenie osobistego załatwiania spraw – wyłącznie do sytuacji koniecznych
i wyjątkowych!

2. Wizyta osobista w Urzędzie będzie możliwa po uprzednim umówieniu się telefonicznie :

  • sekretariat: 15 811 28 05 lub 15 851 37 51,
  • BOK: 15 851 37 51,
  • USC: 15 811 28 01

Kontakt mailowy: ug@grebow.com.pl, za pośrednictwem e-PUAP.

3. Po uzgodnieniu terminu wizyty, interesanci będą przyjmowani w Biurze Obsługi Klienta

4. Wnioski, dokumenty oraz pisma można składać za pośrednictwem:

  • poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Grębów, ul. Rynek 1, 39-410 Grębów
  • poczty elektronicznej na adres: ug@grebow.com.pl
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP adres skrytki: b431r5vjhi/SkrytkaESP

Zapewniamy Państwa, że dołożymy wszelkich starań, aby obsługa interesantów prowadzona była sprawnie i bez zbędnej zwłoki. Mając na uwadze nasze wspólne bezpieczeństwo- prosimy Państwa o zastosowanie się do powyższych ograniczeń
i zasad.