Od 16 grudnia można podłączać budynki w Zabrniu i Porębach Furmańskich do kanalizacji.

 

Od 16 grudnia można podłączać budynki w Zabrniu i Porębach Furmańskich do kanalizacji. Celem dokonania wpięcia do kanalizacji należy telefonicznie ( tel. 158479747) zgłosić do Gminnego Zakładu Komunalnego zamiar wpięcia. Następnie po dokonaniu odbioru przez pracownika GZK należy niezwłocznie podpisać umowę w GZK w Grębowie ul. Rynek 7.

Zadanie było wykonywane przez firmę BUDOMONT Sp. z o.o. ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów. Umowę podpisano 18.07.2018 r. Wartość robót w Zabrniu i Porębach Furmańskich: 12 826 809,00 zł brutto.

Zakres wykonanych robót w ramach zadania w rozbiciu na miejscowości:

Podstawowe dane techniczne inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zabrnie:

- kolektory grawitacyjne Ø200 i Ø160 – 13384,20 m 

- kolektory ciśnieniowe Ø63, Ø90, Ø110, Ø125, Ø160  - 4664,00 m

- przepompownie ścieków  - 11 szt.

Koszt: 8 701 902,25zł

 

Podstawowe dane techniczne inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Poręby Furmańskie:

- kolektory grawitacyjne Ø 200 i Ø 160 – 7096,10 m 

- kolektory ciśnieniowe Ø 90  - 2209,10 m

- przepompownie ścieków  - 6 szt.

Koszt: 4 124 906,75zł

W dniu 27 listopada dokonano odbioru końcowego robót. W chwili obecnej mieszkańcy mogą podłączać swoje budynki do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

 

Galeria zdjęć