Od dziś rusza rejestr dla Ukraińców ubiegających się o PESEL

Od 16 marca br. rusza specjalny rejestr, dzięki któremu Ukraińcy będą mogli ubiegać się o przyznanie numerów PESEL. Ułatwi im on zakładanie firm czy korzystanie z bezpłatnej opieki medycznej, a także dostęp do takich świadczeń jak 500+ i jednorazowy zasiłek w wysokości 300 zł. Nowe przepisy przyznają Polakom, którzy goszczą w swoich domach uciekinierów, prawo do pomocy w wysokości 40 zł za jedną osobę dziennie. Tak wynika z ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583).

Ze specustawy wynika, że przewidziana w niej pomoc przeznaczona będzie dla obywateli Ukrainy i ich małżonków (bez względu na narodowość). Ukraińcy będą mogli przebywać nad Wisłą przez 18 miesięcy, licząc od 24 lutego br.

Ustawa ułatwi nadawanie obywatelom Ukrainy numeru PESEL, co pozwoli na realizację wielu usług publicznych na rzecz tych osób. Przepisy przewidują specjalny tryb jego uzyskania - na wniosek zawierający katalog podstawowych danych. Będzie to odformalizowana procedura umożliwiająca przyznanie PESEL-u bez konieczności wykazywania podstawy prawnej dla jego posiadania. Do wniosku będzie dołączana fotografia, a także zostaną pobrane odciski palców. PESEL zostanie nadany po ustaleniu tożsamości osoby w oparciu o dostępne dokumenty, np. paszport, dowód osobisty, ale także Kartę Polaka czy prawo jazdy. W przypadku dzieci dopuszczony został się także akt urodzenia. W skrajnych przypadkach nadanie PESEL-u będzie możliwe na podstawie oświadczenia wnioskodawcy.