Odbiór azbestu z terenu Gminy Grębów

Wójt Gminy Grębów informuje, że od 30.09.2021 r. do 15.10.2021 r. odbędzie się odbiór wyrobów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy Grębów.

Azbest zostanie odebrany od wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy zgłosili chęć oddania w/w odpadu tj. 86 nieruchomości poprzez złożenie wniosku do Urzędu Gminy.