Odbiór techniczny nowego samochodu strażackiego

strazsamW piątek 15-07-2011r w firmie Stolarczyk w Kielcach odbył się odbiór techniczny średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN, który zakupiony został docelowo dla jednostki OSP Grębów.

 

Zakup samochodu dofinansowany zostanie w ramach projektu ,,Poprawa poziomu bezpieczeństwa w regionie poprzez zakup sprzętu ratowniczo –gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Tarnobrzeg i powiatu tarnobrzeskiego" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom.

 

Całkowity koszt zakupu  samochodu to  729 761 zł.

Refundacja  kosztów: 451 570 zł

Wkład własny gminy: 278 191 zł

rpo