Odebrano 8 siłowni zewnętrznych

Możemy już  ćwiczyć i próbować swoich sił na przyrządach  8 siłowni zewnętrznych, które oddane zostały do użytku w miejscowościach: Stale, Wydrza, Zabrnie, Żupawa, Krawce, Jamnica, Zapolednik i Poręby Furmańskie. Nowe miejsca rekreacji powstały w ramach projektu pn. Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Grębów”,  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  • Całkowita wartość projektu: 486 465,00
  • Wartość uzyskanego dofinansowania: 227 674,00 zł

Nowopowstałe siłownie,  w większości  wkomponowały  się w istniejący już place zabaw czy boiska sportowe. Elementy wyposażenia siłowni to  m.in. jeździec, orbitrek , rowerek, twister potrójny, biegacz, twister, wahadło,  wioślarz,  narciarz. Ponadto siłownie doposażono  w lampy solarne, ławki i kosze na śmieci

Mamy nadzieję, że  te zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń będą chętnie wykorzystywane nie tylko przez dzieci i młodzież, ale również przez dorosłych mieszkańców -  co spowoduje jeszcze większą  popularyzację sportu i aktywnego stylu życia.