OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Grębowie informuje, że w Urzędzie Gminy wyłożone sa do publicznego wglądu projekty ,,Uproszczonego planu urządzania lasu" dla lasów nie stanowiących własność Skarbu Państawa dla obrębów: Grębów, Jamnica, Jeziórko, Krawce, Poręby Furmańskie, Stale, Zabrnie i Żupawa.

Zainteresowani własciciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski do w/w projektów planów w formie pisemniej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2018 r.