Ogłoszenie

Urząd Gminy w Grębowie informuje mieszkańców Gminy Grębów, że można składać wnioski o dofinansowanie odbioru i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków mieszkalnych lub gospodarczych stanowiących własność osób fizycznych lub jednostek budżetowych z terenu Gminy Grębów na rok 2012.

Wnioski należy składać na przygotowanych drukach będących w posiadaniu sołtysów sołectw lub na stronie internetowej grebow.com.pl w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 25.11.2011r.

Więcej informacji w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Grębów pokój nr 7 tel. 7015/ 8112735 w godz. od 730 do 1530

Wniosek do pobrania- pobierz