Ogłoszenie ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że rolnicy utrzymujący świnie są zobowiązani dokonać co najmniej raz na dwanaście miesięcy spisu stada świń przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę tych zwierząt, najpóźniej do 31 grudnia każdego roku.

Prosimy o osobiste stawiennictwo w Biurze Powiatowym ARiMR najpóźniej do dnia 31 grudnia lub dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem portalu IRZ PLUS.”