Ogłoszenie Gminnej Komisji Wyborczej w Grębowie

O G Ł O S Z E N I E  Gminnej  Komisji  Wyborczej w Grębowie

 

Gminna Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości skład osobowy komisji :

 

1.    Józef Bembenek -  przewodniczący Komisji

2.    Urszula Zygiert -  z-ca przewodnicz. Komisji

3.    Anna Ataman- Derbot - członek Komisji

4.    Anna Gądek   -  członek Komisji

5.    Magdalena Janiec  -  członek Komisji

6.    Anna Dul -   członek Komisji

7.    Paulina Czerniec - członek Komisji

8.    Stanisław Woynarowski – członek komisji

 

oraz  informuje , że dyżury  członków Komisji w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych do Rady Gminy  odbywać się będą :

 

- w dniach 14.10.2010 r. (czwartek) i 15.10.2010 r. (piątek)  ,

- od poniedziałku do czwartku  tj. w dniach od 18 października 

  2010 r.  do 21 października 2010 r.

w godzinach od 800  do 1530 oraz

- piątek 22 października 2010r. w godz. od 800 do 2400 .

 

w siedzibie Urzędu Gminy p. nr 18

 

Dyżury w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy odbywać się będą w terminach jak wyżej , oraz :

 

- poniedziałek i wtorek 25 i 26 października 2010 r.

w godzinach od 800  do 1530 oraz

- środa  27 października 2010 r.  w godz. od 800  do 24 00

 

w siedzibie Urzędu Gminy p. nr  14