Ogłoszenie o naborze wniosków LGD

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje na linkach do strony LGD

- https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-1-2018/

- https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-2-2018/

- https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-3-2018/

- https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-4-2018/

- https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-5-2018/

oraz na spotkaniach informacyjnych.