Ogłoszenie o przetargu

drzewoUrząd Gminy w Grębowie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew-wiatrołomów i wiatrowałów z działek lasu mienia gminnego wsi Krawce i Wydrza. Przetarg odbędzie się w dniu 16 lutego/środa/2011 roku o godz. 10.00
Miejsce przetargu: las mienia gminnego wsi Krawce k. posesji Pana Stanisława Stadnik zam. Krawce 188.