Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Grębów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Zabrniu. 

- nr 745/8 o pow. 0,1569 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034 944/7  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15 690,00 zł - wadium 1600,00 zł

-  nr 745/9 o pow. 0,2490 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034 944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 24 900,00 zł - wadium 2500,00 zł

-  nr 745/10 o pow. 0,0035 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034 944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 350,00 zł - wadium 35,00 zł

-  nr 754/11 o pow. 0,2264  ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034 944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 22 640,00 zł - wadium 2300,00 zł

-  nr 754/12 o pow. 0,1784  ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034 944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 17 840,00 zł - wadium 1800,00 zł

Nieruchomości te nie są obciążone i stanowią własność Gminy Grębów

PRZETARG NA DZIAŁKI POŁOŻONE WE WSI ZABRNIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 kwietnia 2021 r.
o GODZ. 10.00, w Urzędzie Gminy w Grębowie, pokój nr 10.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości podanej przy każdej działce  najpóźniej do dnia 23 kwietnia 2021 r. w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu przelewem na konto gminy nr  92 9434 0002 2001 1008 2407 0007.

 Na powyższe działki gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, ani wydanej decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomości nie posiadają dostępu do drogi publicznej
i przeznaczone są na poprawę warunków zagospodarowania działek przyległych. Wadium wpłacone przez uczestników, którzy przetargu nie wygrali zostaje zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, a uczestnikowi który wygrał przetarg, wadium zaliczone zostaje na poczet nabycia nieruchomości.
W przypadku gdy zwycięzca przetargu uchyla się od zawarcia aktu notarialnego, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo, przed zawarciem umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Koszty sporządzenia umowy kupna – sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz koszty założenia księgi wieczystej ponosi kupujący. Termin umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Szczegółowych informacji na temat sprzedaży udziela Urząd Gminy Grębów, pokój nr 1 tel. 15 8513756 oraz na stronie internetowej www.grebow.com.pl  i www.grebow.un.pl/bip/ w zakładce Przetargi/Przetargi 2021/Nieruchomości

Gmina Grębów zastrzega sobie odstąpienie od przetargu lub jego unieważnienie z podaniem przyczyny.

Brązowy młotek do licytacji. Poniżej napis przetarg.
ZałącznikRozmiar
Ogłoszenie o przetargu - skan. pdf.1.09 MB