Ogłoszenie o przetargu

                                                                       OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Grębów ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w miejscowości Grębów:

 • działka nr 5558/201 o pow. 0,1671 ha ujawniona w KW nr TBIT/00034944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 63 682,00 zł  + 23 % vat - wadium 7000,00 zł 
 • działka nr 5558/202 o pow. 0,1659 ha ujawniona w KW nr TBIT/00034944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 63 224,00 zł  + 23 % vat - wadium 7000,00 zł 
 • działka nr 5558/205 o pow. 0,1666 ha ujawniona w KW nr TBIT/00034944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 63 49100 zł  + 23 % vat - wadium 7000,00 zł 
 • działka nr 5558/206 o pow. 0,1666 ha ujawniona w KW nr TBIT/00034944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 63 491,00 zł  + 23 % vat - wadium 7000,00 zł 
 • działka nr 5558/207 o pow. 0,1668 ha ujawniona w KW nr TBIT/00034944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 63 567,00 zł  + 23 % vat - wadium 7000,00 zł 
 • działka nr 5558/208 o pow. 0,1670 ha ujawniona w KW nr TBIT/00034944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 63 644,00 zł  + 23 % vat - wadium 7000,00 zł 
 • działka nr 5558/209 o pow. 0,1671 ha ujawniona w KW nr TBIT/00034944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 63 682,00 zł  + 23 % vat - wadium 7000,00 zł 
 • działka nr 5558/210 o pow. 0,1972 ha ujawniona w KW nr TBIT/00034944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 75 153,00 zł  + 23 % vat - wadium 8000,00 zł 
 • działka nr 5558/211 o pow. 0,1528 ha ujawniona w KW nr TBIT/00034944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 58 232,00 zł  + 23 % vat - wadium 6000,00 zł 
 • działka nr 5558/216 o pow. 0,1627 ha ujawniona w KW nr TBIT/00034944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 62 005,00 zł  + 23 % vat - wadium 6500,00 zł 
 • działka nr 5558/217 o pow. 0,1684 ha ujawniona w KW nr TBIT/00034944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 64 177,00 zł  + 23 % vat - wadium 6600,00 zł 
 • działka nr 5558/218 o pow. 0,1680 ha ujawniona w KW nr TBIT/00034944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 64 025,00 zł  + 23 % vat - wadium 6600,00 zł 
 • działka nr 5558/219 o pow. 0,1680 ha ujawniona w KW nr TBIT/00034944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 64 025,00 zł  + 23 % vat - wadium 6600,00 zł
 • działka nr 5558/220 o pow. 0,1681 ha ujawniona w KW nr TBIT/00034944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 64 063,00 zł  + 23 % vat - wadium 6600,00 zł 
 • działka nr 5558/221 o pow. 0,2365 ha ujawniona w KW nr TBIT/00034944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 90 130,00 zł  + 23 % vat - wadium 11000,00 zł 
 • działka nr 5558/225 o pow. 0,1381 ha ujawniona w KW nr TBIT/00034944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 52 630,00 zł  + 23 % vat - wadium 5500,00 zł 
 • działka nr 5558/226 o pow. 0,1179 ha ujawniona w KW nr TBIT/00034944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 44  932 zł  + 23 % vat - wadium 5000,00 zł 

Nieruchomości te nie  są obciążone i stanowią własność Gminy Grębów

Pierwszy przetarg na działki nr 5558/201, 5558/202, 5558/205, 5558/206, 5558/207, 5558/208, 5558/209, i 5558/210 odbył się wynikiem negatywnym w dniu 07 października 2020 r.
Drugi przetarg na działki nr 5558/201, 5558/202, 5558/205, 5558/206, 5558/207, 5558/208, 5558/209, i 5558/210 odbył się wynikiem negatywnym w dniu 16 luty 2021 r.
Pierwszy przetarg na działki nr 5558/211, 5558/216, 5558/217, 5558/218, 5558/219, 5558/220,
i 5558/221, 5558/225 i 5558/226 odbył się wynikiem negatywnym w dniu 08 października 2020 r.
Drugi przetarg na działki nr 5558/211, 5558/216, 5558/217, 5558/218, 5558/219, 5558/220,
i 5558/221, 5558/225 i 5558/226 odbył się wynikiem negatywnym w dniu 17 luty 2021 r.

PRZETARG NA W/W DZIAŁKI POŁOŻONE WE WSI Grębów ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 26 maja 2021 r. o GODZ. 10.00, w Urzędzie Gminy w Grębowie, pokój nr 10.  Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości podanej przy każdej działce najpóźniej do dnia
21 maja 2021 r. przelewem na konto Gminy nr 92 9434 0002 2001 1008 2407 0007 BS Tarnobrzeg. Na w/w działki gmina posiada wydana decyzję o warunkach zabudowy nr PLP.6730.20.2020 z dnia 21.07.2020 r. Działki położone są w Grębowie posiadają dostęp do drogi asfaltowej. Zaopatrzenie
w wodę, gaz i energie elektryczną z istniejących sieci według warunków określonych przez dysponentów poszczególnych mediów, doprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników  bezodpływowych usytuowanych na własnej działce, lub do przydomowych oczyszczalni ścieków. Wadium wpłacone przez uczestników, którzy przetargu nie wygrali zostaje zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, a uczestnikowi który wygrał przetarg, wadium zaliczone zostaje na poczet nabycia nieruchomości.
W przypadku gdy zwycięzca przetargu uchyla się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo, przed zawarciem umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Koszty sporządzenia umowy kupna – sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz koszty założenia księgi wieczystej ponosi kupujący. Termin umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Gmina zastrzega sobie odwołanie przetargu tylko
w uzasadnionym przypadku.

Szczegółowych informacji na temat sprzedaży udziela Urząd Gminy Grębów, pokój nr 1,
tel. 15 8513756 oraz na stronie internetowej www.grebow.com.pl i www.grebow.un.pl/bip/ w zakładce Przetargi/Przetargi 2021/Nieruchomości oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grębów.

 

Brązowy młotek do licytacji. Poniżej napis przetarg.