Ogłoszenie o sprzedaży

                                                                          OGŁOSZENIE

Gminny Zakład Komunalny w Grębowie z siedzibą przy ulicy Złotej 12 w Grębowie, 39 – 410 Grębów przeznacza do sprzedaży koparko – ładowarkę:

Marka: BIALORUS

Model: TO-49

Rok produkcji: 2000

Stan techniczny:Brak przeglądu

Przebieg: 2 546 mtg – uszkodzony licznik

Paliwo: Olej napędowy

Pojemność: 4750 ccm

Cena wywoławcza: 9 000,00 brutto

Dodatkowych informacji można uzyskać w biurze jednostki mieszczącym się na ulicy Rynek 7
w Grębowie ( I piętro ) lub pod numerem telefonu 15 847 97 47, e – mail gzkgrebow@onet.pl

Pisemne oferty z podaniem ceny należy składać w terminie do 24 listopada 2023 r. do godziny 10:00
w zamkniętych kopertach z oznaczeniem „ Oferta cenowa na koparko – ładowarkę”.

Wybór oferty: najwyższa cena lecz nie niższa niż wywoławcza.

Osoba do kontaktu: Grzegorz Bień.

                                                                    Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Grębowie
                                                                                                Grzegorz Bień