Ogłoszenie w związku z wystąpieniem sytuacji powodziowej na terenie Gminy Grębów.