OSP Jamnica – otrzyma nowy samochód ratowniczo-gaśniczy!

W dniu 07.09.2018 otwarto przetarg na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego - najniższą ofertę złożyła Firmę BIBMOT z Mielca na samochód Renault Master L3H2 za kwotę  333 840,00 zł.

Zaznaczyć należy, że jest to nowoczesny,  samochód wyposażony w profesjonalny sprzęt ratowniczo-gaśniczy m.in. w zbiornik na wodę o poj. 1000 l oraz na środek pianotwórczy o poj. 100 l.  Na wyposażeniu znajduje się również  sprzęt służący do ratownictwa technicznego przy wypadkach drogowych.

Po dokonaniu szczegółowego sprawdzenia  dokumentacji ofertowej przystąpimy do podpisywania stosownej umowy na zakup samochodu.

W związku z tym, należało przygotować pomieszczenia  garażu Remizy OSP Jamnica na  garażowanie  nowego samochodu. Obecnie trwają prace adaptacyjno-remontowe pomieszczenia ; wartość robót  ok. 19 500,00 zł