Ostrzeżenie hydrologiczne

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 3
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych
Stopień zagrożenia: 3

Ważność: od godz. 12:00 dnia 22.05.2019 do godz. 12:00 dnia 24.05.2019
Obszar: Zlewnie: Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka (podkarpackie)
Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (lokalnie także o charakterze burzowym), w zlewniach: Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich. Zostaną przekroczone stany ostrzegawcze, a w dalszej kolejności także stany alarmowe. Aktualne przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych na ogół będą się utrzymywać. Na Wiśle zostaną przekroczone stany ostrzegawcze.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski

Data i godzina wydania: 22.05.2019 - godz. 10:44
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB Kraków Obszar Kraków

Wiadomość SMS:
IMGW-PIB OSTRZEGA:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW ALARMOWYCH/3 zlewnie: wisloki, sanu oraz wisloka (podkarpackie) od12:00/22.05.do12:00/24.05.2019