Ostrzeżenie hydrologiczne 3-go stopnia

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:38

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 23:00 dnia 23.06.2020 do godz. 21:00 dnia 24.06.2020

Obszar: Zlewnia Wisłoki i Wisłoka oraz zlewnia Sanu powyżej Sanoka (Olchowców) (podkarpackie)

Przebieg: W zlewni Wisłoki, Wisłoka i Sanu powyżej Sanoka (Olchowców) oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły, na skutek spływu wód opadowych w niżej położone części zlewni, oraz w wyniku prognozowanych opadów spodziwane są przekroczenia stanów ostrzegawczych. Punktowo możliwe przekroczenia stanów alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.