Ostrzeżenie meteorologiczne przed upałem i burzami z gradem