Otwarcie boiska sportowego w Stalach

W niedzielę 15 sierpnia 2010 roku odbyło się uroczyste oddanie do użytku boiska sportowego w Stalach.

Boisko to zmodernizowane zostało w ramach działania 313, 322, 323 ,, Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-3013. W ramach, którego modernizacji poddana została płyta boiska sportowego, powstały kabiny dla zawodników, alejki i place utwardzone oraz nowe ogrodzenie terenu. Inwestycja dofinansowana została ze środków unijnych PROW w kwocie 146 292,75zł

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonała wójt gminy Zuzanna Paduch, ks. proboszcz miejsco-wej parafii Józef Sądej radni gminy z sołectwa Stale, prezes LZS Transdźwig Stale Jan Żak oraz bramkarz LZS.

Bardzo sumiennego i rzetelnego poświęcenia boiska sportowego dokonał ks. proboszcz parafii Stale, który przemieszczając się na gokarcie dokładnie poświęcił płytę boiska.

Dało to zaskakujący efekt w postaci zwycięstwa, LZS Transdźwig Stale nad drużyną Lasowiak Wola Baranowska 7:3.