Parafia Grębów

 

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Wojciecha Biskupa Męczennika

Parafia powstała w 1604 r. Biskup krakowski Bernard Maciejewski erygował parafię Grębów mianując pierwszym proboszczem ks. Jana Potocznego, który rozpoczął budowę kościoła parafialnego. Kościół ten był poświęcony w 1636 roku, spłonął w 1770 r. Po nim wybudowano drugi drewniany, który służył parafii do rozpoczęcia budowy obecnego kościoła murowanego w 1912 roku. Obecny kościół budował ks. Józef Kasprzycki, który był proboszczem w latach 1902-1925. Dnia 26 listopada 1922 r. biskup K. Fischer z Przemyśla dokonał uroczystego poświęcenia nowego kościoła. Kościół wybudowany w stylu neogotyckim, trzy nawowy, dwa przedsionki, wieża zakończona dachem dwuspadowym. Nawa główna o wysokości 13,5 m, boczne 7,5 m, szerokość nawy gł. 10 m, naw bocznych 3,5 m. Wieża wys. 42 m, dł. 8 m, szer. 7 m. Ołtarz główny wykonany z drzewa dębowego w latach 40-tych z obrazem Matki Bożej Królowej Pokoju. Dwa boczne ołtarze również z drzewa dębowego, budowane w tym samym czasie, w jednym obraz św. Wojciecha, w drugim św. Andrzeja Boboli. Ołtarz w bocznej nawie najprawdopodobniej z XVII wieku w stylu barokowym z obrazami Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Franciszka z Asyżu. Organy z roku 1953 (22-głosowe).
Kościół został gruntownie odrestaurowany w latach 1991-1992. W 1991 r. pokryto dach blachą aluminiową, wymieniono częściowo konstrukcję dachową, pomalowano boczne nawy, uzupełniając tynki. W 1992 roku przeprowadzono wewnętrzny remont - centralne ogrzewanie, nowa polichromia i odnowienie wszystkich ołtarzy. Parafia posiada akta parafialne od 1950 roku.

Do parafii należą:
Grębów, Jamnica (4 km). Nowy Grębów (2 km), Zapolednik (4 km).
Dzielnice Grębowa: Grądek, Kąt, Miętne, Niwa, Palędzie, Piasek, Sokół, Szlachecka, Wiry.

Kaplice na terenie parafii:
1. Jamnica, pw. NMP Matki Kościoła (4 km)
2. Nowy Grębów, pw. św. Brata Alberta (2,5 km)

Dane kontaktowe:
Parafia Grębów
Grębów 392
39-410 Grębów
tel. 015-811-28-67
Wikariat: 015-811-31-55

http://www.grebow.parafia.info.pl

Odpusty:
1. Św. Wojciecha BM (23 kwietnia)
2. Św. Judy Tadeusza (28 października)

ZGROMADZENIE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK
BOGURODZICY DZIEWICY NIEPOKALANIE POCZĘTEJ / zwane dębickimi /

Hasło Zgromadzenia:
„Na większą chwałę Bożą i cześć Niepokalanej Dziewicy”

Patronką Zgromadzenia jest Maryja Niepokalana - Służebnica Pańska.
Siedzibą główną zgromadzenia jest dom generalny w Dębicy. Nowicjat w Tuchowie.
Prowincje w Polsce: krakowska, tarnowska i warszawska.
Na świecie jest nas ponad 600 w około 100 miejscach. Za granicą: Boliwia, Dania, Niemcy, Rosja, Włochy.

Charyzmat: czynne uczestnictwo w posłannictwie Kościoła dla religijnego i moralnego odrodzenia świata - poprzez miłość służebną na wzór Niepokalanej Dziewicy, Służebnicy Pańskiej. Jest to praca opiekuńczo-wychowawcza, posługa chorym i cierpiącym oraz wieloraka pomoc w duszpasterstwie parafialnym. Zgromadzenie otwiera się też na wciąż nowe wyzwania i znaki czasu.

Od roku 1929 Siostry Służebniczki wpisują się w historię i dziedzictwo tutejszej społeczności podejmując na tej ziemi charyzmat wyznaczony przez Założyciela w roku powstania Zgromadzenia - 1850
- błogosławionego Edmunda Bojanowskiego
- człowieka świeckiego całym sercem oddanego sprawom Ojczyzny i Kościoła, który w służbie najmniejszym widział drogę do odrodzenia ludzkości.
W chwili obecnej siostry podejmują pracę w ochronce parafialnej / wychowawczyni i kucharka /, katechizacji oraz zakrystii. Starają się pozostawać otwarte na potrzeby tych, wśród których żyją...

na podstawie kroniki domowej sióstr :
„Dom zakonny w Grębowie powstał 4 listopada 1929 roku. . Siostry Służebniczki zostały sprowadzone na prośbę i za staraniem Seweryna i Teresy z d. Hr. Ponińska Dolańskich, właścicieli majątku w Grębowie. Zadaniem Sióstr miała być opieka i leczenie chorych, przygotowanie młodych dziewcząt do życia rodzinnego przez zdobycie umiejętności takich jak: pieczenie, gotowanie, szycie, haft, dziewiarska oraz prowadzenie „Ochronki" przedszkola dla małych dzieci.
Likwidacja Ochronki w Grębowie na interwencje władz nastąpiła w 1962 roku, część domu sióstr przejęto na przedszkole państwowe. Wtedy także ówczesny ksiądz proboszcz Tadeusz Cyran poprosił Zgromadzenie o przydzielenie sióstr do pracy w parafii: zakrystianki i katechetki.
26 września 1980 roku przekazano klucze księdzu kanonikowi Bolesławowi Pilkowi do pomieszczeń zajmowanych przez lata przez przedszkole państwowe. Od 4 listopada 1989 roku (w 60 lat po przybyciu do Grębowa) siostry rozpoczynają na nowo swoją działalność dydaktyczno-wychowawczą w Ochronce, która tym razem mieści się w budynku dawnej plebani. "

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej
Grębów 452
39-410 Grębów
tel.015- 811-27-01