Parafia Stale

Kościół pod wezwaniem Świętej Teresy z Avilla w Stalach

Parafia Stale powstała na mocy wydanej decyzji w 1929 przez biskupa diecezji przemyskiej Anatola Nowaka i później wydanego dekretu erekcyjnego z dnia 30 marca 1931 roku. Obejmuje ona obszar dwóch wiosek - Stale i Żupawa.

Kościołem parafialnym jest kościół murowany w Stalach, którego fundatorem jest Pan Seweryn i Teresa Dolańscy, właściciele dóbr ziemskich z Grębowa. Prace, przy budowie świątyni wykonywali parafianie, a wszystkie potrzebne materiały finansował Pan Dolański. Kościół został wybudowany i poświęcony 15-go października 1930 roku, pod wezwaniem Św. Teresy od Jezusa. Wewnątrz świątyni znajduje się ołtarz główny z dużymi obrazami olejnymi, przedstawiającymi Matkę Bożą Wniebowziętą, po lewej stronie jest obraz św. Teresy z Awila. głównej patronki kościoła, a po prawej obraz Biskupa Seweryna Męczennika. W bocznych ołtarzach znajdują się przepiękne figury naturalnej wielkości, rzeźbione w drewnie. Przedstawiają one: Najświętsze serce Pana Jezusa (nawa lewa) i św. Kazimierza (nawa prawa). Ambona rzeźbiona w drewnie z popiersiami i symbolami czterech ewangelistów. Chrzcielnica rzeźbiona z kamienia.

Drugą świątynią w parafii jest nowo wybudowany kościół w Żupawie pod wezwaniem Świętego Ojca Maksymiliana Kolbe. Budowę tej świątyni rozpoczę­to 12.10.1990 roku. W pracach uczestniczyli wszyscy mieszkańcy Żupawy. Poświęcenie nowej świątyni nastąpiło w dniu 31 października 1993 roku przez ks. biskupa Wacława Świerzawskiego - ordynariusza diecezji sandomierskiej. Mieszkańcom tej wsi należą się słowa uznania za ich duży wkład pracy przy budowie tej świątyni, w 80 % sfinansowali sami, a 20% Urząd Gminy Grębów.

Kościół  pod wezwaniem Świętego Maksymiliana Kolbe w Żupawie

Dane kontaktowe:
Parafia  Stale
Stale 204
39-400 Tarnobrzeg
tel. 015 - 811-11 52
Wikariat tel.015 -811-11-50
Proboszcz: Ks. Jerzy Bisztyga