Parafia Wydrza

Kościół pod wezwaniem Świętego Józefa Robotnika w Wydrzy

Parafia posiada akta parafialne od 1973 r. Powstała dzięki staraniom proboszcza z Grębowa ks. Bolesława Pilka. Zakupiono budynki: dom mieszkalny i budynek gospodarczy, które adaptowano na kościół. W okresie od kwietnia do końca listopada 1972 r. kościół przedłużono i dobudowano wieżę. Duszpasterstwo objął ks. Stanisław Szudy, który prowadził całą budowę. Dnia 3 grudnia 1972 r. kościół poświęcił bp I. Tokarczuk. W latach 1973-1975 wykonano polichromię, urządzono prezbiterium wg wymogów liturgii posoborowej. We wrześniu 1991 roku kościół otrzymał nową elewację zewnętrzną. W 2005 roku odnowiono wnętrze świątyni. Od 2002 roku proboszczem parafii jest  Ks. mgr Eugeniusz Czesław Różański. Do parafii należy również miejscowość Krawce, w której znajduje się kaplica pw. Matki Bożej Saletyńskiej.
Odpusty :
•    Św. Józefa Robotnika (1 maja)
•    Matki Bożej Saletyńskiej (19 września)

Dane kontaktowe:
Parafia Wydrza
Wydrza 175
39-410 Grębów
tel. 15-811-28-58
e-mail: wydrza@sandomierz.opoka.org.pl
strona internetowa:  http://www.parafiawydrza.sandomierz.opoka.org.pl/