Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego

Wójt Gminy Grębów w dniu 23 stycznia 2020 roku wydał zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia  nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane w 2020 roku.

Zarządzenie nr 10/2020