Podatki i Opłaty

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - [pobierz pdf]

Uchwała Nr X.87.2015 Rady Gminy Grębów z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach - [pobierz pdf]

Deklaracja na podatek rolny na 2016 rok - [pobierz pdf] [pobierz doc]

Informacja o gruntach - [pobierz pdf][pobierz doc]

Uchwała Nr X.88.2015 Rady Gminy Grębów z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - [pobierz pdf]

Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2016 rok - [pobierz pdf][pobierz doc]

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - IPN - 1 - [pobierz pdf][pobierz doc]

Uchwała Nr X.89.2015 Rady Gminy Grębów z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach - [pobierz pdf]

Deklaracja na podatek leśny - [pobierz pdf][pobierz doc]

Informacja o lasach - [pobierz pdf][pobierz doc]

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1- [pobierz pdf]

Załącznik do deklaracji  DT-1- [pobierz-pdf]

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - [pobierz-pdf]