Podziekowanie

Wójt Gminy Grębów dziękuje wszystkim mieszkańcom gminy, druhom Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonariuszom policji, przedsiębiorcom za ofiarną, pełną poświęcenia pracę podczas akcji zabezpieczania wałów przy rzekach na terenie gminy.

 

Dziękuje wszystkim za ofiarność i niezmierzony wysiłek poniesiony podczas akcji przeciwpowodziowej, dzięki zaangażowaniu tak wielu osób nie doszło do przerwania wałów i zalania naszych miejscowości.