Policja


Siedziba Posterunku Policji w Grębowie

Posterunek Policji w Grębowie wykonuje na obszarze gminy Grębów zadania Policji w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi, utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na postawie ustaw.

Kierownik Posterunku Policji w Grębowie asp. szt. Jacek Stefaniak  podlega nadzorowi Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów na terenie województwa podkarpackiego.

Do zadań Posterunku Policji w Grębowie na terenie gminy należy:

1. realizowanie zadań służby prewencyjnej,

2.rozpoznawanie zagrożeń przestępczością, oraz wykonywanie czynności operacyjno - rozpoznawczych i dochodzeniowe śledczych w celu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń,

3. realizowanie zadań administracyjno - porządkowych,

4. współdziałanie z samorządem terytorialnym.

Wykonywanie problemowych zadań przez:

ZESPÓŁ KRYMINALNY:

asp. szt. Radosław Brzozowski - prowadzi dochodzenia rejon gminy Grębów.

sierż. szt. Mirosław Mruk - prowadzi dochodzenia rejon gminy Grębów.

mł. asp. Rafał Kosior- prowadzi dochodzenia rejon gminy Grębów.

ZESPÓŁ PREWENCJI:

sierż. Robert Dziarek - wykonuje zadania dla służby patrolowej, zapewnia stan bezpieczeństwa i porządku prawnego, zapobiega dokonywaniu przestępstw i wykroczeń.

sierż. Jacek Słowik - wykonuje zadania dla służby patrolowej, zapewnia stan bezpieczeństwa i porządku prawnego, zapobiega dokonywaniu przestępstw i wykroczeń.

post. Paweł Łuszcz - wykonuje zadania dla służby patrolowej, zapewnia stan bezpieczeństwa i porządku prawnego, zapobiega dokonywaniu przestępstw i wykroczeń.

Dane kontaktowe:
Posterunek Policji w Grębowie
Grębów 394
39-410 Grębów
tel. (0-15) 851-33-73

Posterunek Policji w Grębowie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 700- 1500

W przypadku nieobecności policjantów kontakt telefoniczny z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu na nr telefonu alarmowego 997 lub 015 - 822-66-67

Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu lub Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 1400-1600