Poród z uśmiechem

zos_deba

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie obok szerokiego wachlarza technik uśmierzania bólu podczas porodu, w ostatnim czasie dodał nową metodę stosowaną z powodzeniem w takich krajach jak Anglia, Irlandia czy też Skandynawia – znieczulenie „gazem rozweselającym" - informuje starosta tarnobrzeski Krzysztof Pitra.

„Gaz rozweselający" jest to mieszanka tlenu i podtlenku azotu, który wdychany przez przyszłą mamę powoduje zmniejszenie bólów porodowych i poprawę samopoczucia. Co ważne, jest to metoda nieinwazyjna polegająca tylko na wdychaniu, nie ograniczająca świadomości pacjentki. Gaz działa już po 4-5 wdechach maksimum swego działania osiąga po 2 – 3 minutach i jest nieszkodliwy zarówno dla matki jak i mającego przyjść na świat dziecka. -Rodząca sama aplikuje sobie dawkę gazu w momencie nasilenia bólu. Kobieta wdycha gaz przez ustnik, który jest połączony przewodem z butlą.- mówi starosta Krzysztof Pitra. Mieszanka podtlenku azotu i tlenu uspokaja, sprawia, że poród staje się łatwiejszy. Działanie jest krótkotrwałe a gaz wydalany wraz z wydechem. Wdychanie podtlenku azotu uśmierza ból. Podawany środek pomaga pacjentce rozluźnić się i zmniejsza lęk. Poród jest spokojniejszy nie tylko dla rodzącej, ale również dla personelu, gdyż zapewnia lepszy kontakt z pacjentką, która ze spokojem reaguje na polecenia lekarzy i położnych. – tłumaczy p.o Ordynator Oddziału Ginekologii i Położnictwa Barbara Grudzień-Furman.

Należy również wspomnieć, że Szpital Powiatowy w Nowej Dębie od kilku lat cieszy się opinią placówki szczególnie dbającej o komfort pacjentów, po zabiegach chirurgicznych. Dzięki temu w ostatnich latach uzyskał certyfikat „Szpital bez bólu". Oznacza to, że nasza placówka kładzie duży nacisk na dobro pacjenta oraz dąży do ciągłej poprawy świadczenia usług na najwyższym poziomie. Uzyskanie przez szpital certyfikatu „Szpital bez bólu" obliguje go do ciągłego wdrażania procedur objętych tym certyfikatem, a tym samym podejmujemy starania o coraz wyższą poprawę satysfakcji pacjentów z jakości leczenia - podkreślił Dyrektor SPZZOZ Bogdan Tomczyk.

Przy nowodębskim Szpitalu od 15 lat czynnie działa Szkoła Rodzenia, która przygotowała do porodu i wychowania dziecka już ponad 1200 przyszłych rodziców.