Postanowienie Nr 419/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu