„Postaw na swoją firmę”

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie na Recz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” realizuje projekt Postaw na swoją firmę w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie następujące kryteria:

 • osoby w wieku 18-29 lat
 • osoby posiadające status osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy
 • osoby zamieszkujące/uczące się na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu KC

Formy wsparcia oferowane w ramach projektu:

 • szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej –  szkolenie umożliwi uczestnikom zdobycie wiedzy niezbędnej do założenia i prowadzenia firmy oraz ubiegania się
  o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności
 • wsparcie eksperckie przy sporządzaniu biznesplanu
 • bezzwrotne wsparcie finansowe – bezzwrotna pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł
 • finansowe wsparcie pomostowe – bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana na okres
  6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 2800,00 zł/miesiąc

Rekrutacja do projektu: w terminie od 30.03.2022r. do 19.04.2022r.
Uprzejmie prosimy o przekazanie powyższych informacji osobom zainteresowanym.

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów
Tel. 661 113 018
e-mail: elzbieta@procarpathia.pl
www.procarpathia.pl

ZałącznikRozmiar
Plakat "Postaw na swoją firmę".pdf1.29 MB