Pożyczki jako wsparcie finansowe KOWR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uruchomił możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Pożyczki są udzielane przez KOWR jako wsparcie przedsięwzięć mających na celu rozwój obszarów wiejskich, z przeznaczeniem środków na finansowanie działań innowacyjnych lub rozwojowych związanych z produkcją roślinną, zwierzęcą, hodowlą oraz przetwórstwem rolno – spożywczym.

Szczegóły w załącznikach.

Logo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
ZałącznikRozmiar
1. Ulotka pożyczki.pdf3.87 MB
2. Ulotka pożyczki.pdf3 MB