Projekt „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.