Projekt "Zdalna Szkoła"

Gmina Grębów w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant w wysokości 70 000 zł na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli szkół z terenu gminy.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem COVID-19.

Celem projektu jest wsparcie szkół poprzez zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli, służących do prowadzenia zdalnego nauczania.

Dnia 6 maja 2020 r. Gmina Grębów podpisała umowę na mocy której otrzyma dofinansowanie wysokości 70 000 zł na zakup 35 laptopów wraz z oprogramowaniem. Sprzęt został rozdzielony pomiędzy 10 nauczycieli i 25 uczniów ośmiu szkół z terenu gminy.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Więcej informacji odnośnie projektu dostępne jest na stronie https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola/