Promesy na przebudowę dróg dla Gminy Grębów

W 2018 roku Gmina Grębów otrzymała cztery promesy w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Pierwsza z nich obejmuje dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Grębów – Piasek Nr 100215R dz. nr ewid. 5558/122 w km 0+770+1+210”. Wysokość dotacji wyniosła 109 667,00 zł, natomiast całość kosztów realizacji tego zadania to 137 084,91 zł. Umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych została podpisana, obecnie jest w realizacji a zakończenie przewidziane jest na wrzesień 2018 r.

Dofinansowaniem w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych objęte zostało także zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Zabrnie – Podgórze 100238R dz. nr ewid. 381/10 w km 0+000-0+700”. Dotacja ta udzielona zostanie w kwocie 148 997,00 zł. Umowa z wykonawcą na realizację tego zadania została zawarta na kwotę 186 246,85 zł. Budowa drogi jest już w realizacji natomiast termin zakończenia przewidziany jest na październik 2018 roku.

Gmina Grębów otrzymała dotację na zadanie pn. „Przebudowa drogi Grębów – oś. Palędzie dz. nr ewid. 8368 w km 0+000-0+315”. Przewidziana wysokość dotacji wynosi 90 000 zł. Obecnie trwa procedura przetargowa na realizację tego zadania.

W dniu 29.08.2018 r. Wójt Gminy Grębów Kazimierz Skóra odebrał kolejną  promesę  przyznaną na zadanie pod nazwą ,,Przebudowa drogi gminnej Wydrza - Matnia Nr 100220R w km 0+000-0+700". Kwota dotacji to 150 000 zł.

ZałącznikRozmiar
skmbt_c22018082912320.pdf285.8 KB