Przekazanie laptopów zakupionych w ramach projektu „Granty PPGR”

Uprzejmie informujemy, że przekazanie laptopów zakupionych dla uczniów do nauki zdalnej w ramach projektu grantowego sfinansowanego z Funduszy Europejskich Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” nastąpi w dniu 11.05.2022 r.
od godz. 8.00 do 15.30
w siedzibie Urzędu Gminy Grębów pok. na 1 piętrze - Sala Narad.
Osobami uprawnionymi do odbioru sprzętu komputerowego są rodzice składający oświadczenie
i pełnoletni uczniowie wnioskujący o grant.

Jednocześnie przypominam osobom, które nie dostarczyły niezbędnych dokumentów tj. skróconego akty urodzenia opiekuna prawnego oryginał lub kopię - oryginał do wglądu urzędnika o konieczności ich dostarczenia przed odbiorem sprzętu komputerowego.